Agility / Behendigheidstraining.

Wat is agility.

Kort gezegd is agility een snelheidsspelletje voor hond en baas.
Het is de bedoeling dat de hond een parcours bestaande uit verschillende hindernissen in een voorgeschreven volgorde
foutloos en zo snel mogelijk aflegt.

Hoe is agility ontstaan.

Eind jaren zeventig was er een pauzenummer tijdens de CRUFTS (Europa's grootste hondententoonstelling)in Engeland.
De oefeningen van het pauzenummer waren geïnspireerd op de paardensport.
Uiteraard waren er Nederlanders die dit zagen en hier in Nederland mee aan de slag gingen.
Agility is zeer zeker een pleziersport voor hond en baas. Het komt tegemoet aan de aard natuurlijke wil tot bewegen en gedrag van de hond.
De hond moet zich lichamelijk inspannen (de baas ook), en werkt zo aan zijn conditie. Opdrachten moeten zefstandig worden uitgevoerd,
hierdoor wordt de hond zelfbewuster. Succes geeft de hond zelfvertrouwen.
De hond en baas werken nauw samen, hierdoor wordt de onderlinge band verstevigd. Door de onderlinge contacten bij trainingen (en misschien later bij wedstrijden) bevorderen het sociale gedrag van de hond en maken de hond prettiger in omgang

Is mijn hond geschikt

In principe kan elke gezonde, normaal gebouwde hond meedoen aan agilitytraining.
Rashond of niet, het maakt niet uit, plezier staat voorop.
Voorwaarde is wel dat de hond volgroeid is. Dit vanwege de belasting van de gewrichten.
Natuurlijk worden de trainingen op een verantwoorde wijze opgebouwd.Tevens moet de hond onder áppel staan en niet agressief zijn.
De HS Wooff traint volgens het FHN reglement. Dat wil zeggen dat wij als richtlijnen de regels van FHN hanteren.
Zo ook de hoogten die de honden moeten springen.
Dit zijn:

a. 30 klasse - t/m 30cm schofthoogte.
b. 40 klasse - >30 cm t/m 40 cm schofthoogte.
c. 50 klasse - > 40 cm t/m 50 cm schofthoogte.
d. 60 klasse - > 50cm schofthoogte.

Honden ouder dan 7 jaar kunnen in de veteranenklasse lopen hier zijn de hoogtesprongen aangepast n.l.:

e. Veteranen klein (t/m schofthoogte 40cm) - spronghoogte 20 cm.
f. Veteranen groot (schofthoogte > 40cm) - spronghoogte 40 cm.

Als de FHN haar regels aanpast dan volgen wij die.

Ben ik geschikt

Niet alleen de hond moet 'werk' verrichten, ook de baas moet aan het 'werk'.
De toestellen moeten worden neergezet en/of weer worden afgebroken.
De handler moet redelijk sportief zijn en de hond in looppas kunnen begeleiden.
Ook heeft de handler geduld nodig. Agility is een individuele sport, men moet wachten op elkaar.
Het kost tijd en soms doorzettingsvermogen om de hond de toestellen aan te leren.
Blijf positiefen prijs de hond voor elke vooruitgang(hoe klein ook).

Hoe wordt er getraind

Er wordt op een positieve manier getraind,dat wil dus zeggen dat een hond in principe nooit iets fout doet (het is de fout van de handler).
Tijdens de trainingen zijn de honden aangelijnd (gewone halsband). Alleen de hond die aan de beurt is mag los.

Er zijn verschillende niveau's van agilitylopers, van beginners tot en met zeer fanatieke wedstrijdlopers.
Alle cursussen bestaan uit 10 lessen van 60 minuten.
Als het mogelijk is dan delen we de groepen zoveel mogelijk in op grootte en op niveau van de honden.
De groepsgroottte bestaat uit minimaal 4 - tot maximaal 6 lopers.

De volgende lessen worden gegeven op de zaterdagmorgen:
a. Pre-Agility (jonge hondenbehendigheid) vanaf 8 maanden.
b. Beginners vanaf 1 jaar.
c. Recreanten.
d. Gevorderden/wedstrijdlopers.