A.V.G.

1. De cursist gaat ermee akkoord dat wij zijn/haar gegevenns in ons systeem
    vastleggen en uitsluitend gebruiken voor administratieve - en informatieve
    doeleinden.

2. De gegevens zijn toegankelijk voor:
    De eigenaar van HS-Wooff: Mw. M.G.J. de Wit-Jansen
    De Penningmeester en mede eigenaar: J.de Wit.

3. Gegevens zullen verwijdert (vernietigd) worden op het moment dat men besluit
    niet meer bij Hs-Wooff deel te nemen aan trainingen/cursussen.

4. Op ons trainingsveld en tijdens de wedstrijden,activiteiten kunnen er foto's gemaakt
    worden die op ons facebookaccount en/of op de website van HS-Wooff geplaatst
     kunnen worden.
    Mensen kunnen al dan niet herkenbaar op Facebook of op de website van HS-Wooff     gezet worden.
    Tezij u nadrukkelijk aangeeft dat deze foto's waarop u herkenbaar bent afgebeeld
     niet hiervoor gebruik mogen worden, gaan wij ervan uit van uw stilzwijgende
     toestemming voor het publiceren van de foto's op Facebook en de website van
     HS-Wooff.